Edició 2017

Pels 25 anys de Porc i Cervesa es va comptar amb l’autor Jacob Cabezas, Blaufosc.

La seva proposta beu de l’imagineria pictòrica del període barroc, presentant-nos uns porquets ingràvids movent-se per un cel de cervesa i núvols d’escuma.

IL·LUSTRACIÓ: BLAUFOSC