Edició 2023

Laia Sauret, amb el seu tret característic de buscar la màxima expressivitat des de la simplicitat, proposa un disseny on els taps de corona de les ampolles de cervesa i la imatge del porc en són els protagonistes.

Taps de corona repartits per tot el cartell, i de colors primaris, ens connecten directament amb un ambient festiu.

L’autora comenta que ha fugit d’humanitzar el porc, un recurs que trobava interessant, però que a la vegada entrava en contradicció amb el respecte cap a un animal que tant ens dona, i del qual creu que avui en dia es fa un ús excessiu.

Un dels taps de corona té la imatge de la fira amb el seu primer premi integrat.

IL·LUSTRACIÓ: LAIA SAURET